Voorwaarden voor terugzenden produkten T.LeClerc

 

Volgens de algemene consumentenwetgeving, hebt u het recht om uw bestelling binnen de 14 dagen na datum van ontvangst te herroepen. Indien de datum van ontvangst niet op een werkdag valt, wordt deze termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Deze voorwaarden gelden voor particulieren.

Volgens de voorwaarden van artikels L.121-16 en volgens de consumentenwetgeving, kan u deze goederen binnen de wettelijke termijn terugsturen zonder enige reden.

Om beroep te doen op uw herroepingsrecht, dient u onze klantendienst in te lichten per telefoon op het nummer +32 (0)1 87 76 08 00 of via het contactformulier. U zal op korte termijn een ontvangstbewijs van retour ontvangen, met vermelding van het retouradres.

Alle produkten van T Leclerc kunnen deel uitmaken van een terugbetaling, behalve deze die per wet uitgesloten zijn of in volgende gevallen :

  • Uitgepakte produkten waarvan de verpakking verscheurd is;
  • Beschadigde produkten;
  • Onvolledige produkten;
  • Ontbreken van de originele verpakking;
  • Produkt waarvan de wederverkoop moeilijk is of onmogelijk (tijdelijke houdbaarheid,…);
  • Gebruikte produkten.

In bovenstaande gevallen, zal het produkt niet teruggenomen worden, noch omgeruild, en zijn de retourkosten ten uwen laste. U zal niet kunnen genieten van het herroepingsrecht in geval van gepersonaliseerde produkten, of produkten die ingevolge hun aard niet terug verstuurd kunnen worden of die onderhevig zijn aan een korte houdbaarheidsdatum of beschadiging.

In geval van herroepingsrecht uwentwege, zijn de retourkosten ten uwen laste. Wij adviseren u om eventueel een gepaste verzekering te nemen die een eventueel verlies of beschadigde zending vergoedt.

Bij ontvangst van uw goederen, engageren wij ons om u binnen de 30 dagen het aan u verschuldigde bedrag terug te storten, via dezelfde weg als uw betaling bij bestelling, met inachtname van de retourcondities hierboven vermeld.

 

Klantenservice Maison Theophile LeClerc

Telefoon : +32 (0)1 87 76 08 00
Van maandag tot vrijdag : 09.00 – 18.00
Contactformulier