Wettelijk Reglement Van La Maison Theophile LeClerc

Laatste update : 2020/03/13

 

1.Website

Identiteit

De website www.t-leclerc.com (hierna de ‘Site’ genoemd) wordt gepubliceerd door de vennootschap La maison Theophile LeClerc, een SAS met een kapitaal van 100.000,00 euro, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het bedrijfsnummer 881637656 en met als hoofdzetel in de Rue Erlanger 24 – 75016 Parijs, Frankrijk (genaamd T-LeClerc)

 

Btw nummer : FR12881637656

 

 

Contacts

Contactformulier.

 

 

Directeur van de publicatie

Mijnheer Frédéric Poux

 

 

Accommodatie

De site is gehost door het bedrijf OVH, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix –Frankrijk

 


 

2.Sociale media

De pagina’s T.LeClerc op Facebook, Instagram, enYoutube worden bewerkt door Maison Théophile LeClerc.

 


 

3.Inhoud en gebruik van informatie

De merken ‘T.LeClerc’ en ‘Théophile LeClerc’ zijn geregistreerde handelsmerken. Deze lijst is niet uitputtend.

Alle inhoud, pagina’s, scripts, afbeeldingen, foto’s en pictogrammen van de site en /of de T.LeClerc pagina’s van sociale netwerken zijn exclusieve eigendom van Maison Théophile LeClerc of derden die Maison Théophile LeClerc toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken. Alle reproductie- of representatierechten daarvan zijn strikt voorbehouden.

Bijgevolg is elke reproductie, weergave, gebruik, aanpassing, opname, vertaling, marketing, gedeeltelijk of volledig van de site en / of de T.LeClerc pagina’s van sociale netwerken of hun elementen, door elk proces en op elk medium (papier, digitaal, enz) verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Maison Théophile LeClerc, op straffe van een overtreding van het auteursrecht en /of ontwerpen en /of merken.

De logo’s, merken, iconografieën met betrekking tot alle andere bedrijven en produkten die op de site en /of op de T.LeClerc pagina’s van de sociale netwerken worden vermeld, zijn de respectievelijke eigendom van hun auteurs en /of houders.

 


 

4.Hyperlinks

Vanaf de website hebben gebruikers toegang tot verschillende links die hen naar sites van derden leiden.

Maison Théophile LeClerc is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen op de site en/of op de T.LeClerc pagina’s van sociale netwerken en voor informatie of inhoud die door derden wordt verstrekt.

Maison Theophile LeClerc heeft geen controle over hyperlinks en /of andere promotionele formaten.

Maison Theophile LeClerc geeft ook geen enkele garantie met betrekking tot :

  • de waarachtigheid, kwaliteit, volledigheid en inhoud van de geïndexeerde websites;
  • moeilijkheden bij het openen en beheren van geïndexeerde websites;

en kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden in het kader van een geschil dat ontstaat tussen een internetsite die geïndexeerd is op de site en /of op de T.LeClerc pagina’s van de sociale netwerken, met name als gevolg van de geleden verliezen of schade. De operators van de geïndexeerde websites zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud van hun site.

 


 

5.Verwerking van persoonsgegevens

Bij het browsen op de site moeten gebruikers persoonlijke gegevens ingeven.

De gegevens verzameld door Maison Theophile LeClerc worden enkel vertrouwelijk gebruikt. Ze zijn bedoeld voor de diensten van Maison Theophile LeClerc en haar dienstverleners voor de uitvoering van bestellingen.

In overeenstemming met de wet op gegevensbescherming van 6 januari 1978 en Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, hebben gebruikers het recht op toegang, wijziging, rectificatie, beperking, overdraagbaarheid en verwijdering van gegevens.

Neem voor elk verzoek contact op:

  • schriftelijk: Maison Theophile LeClerc, rue Erlanger 24, 75016 Parijs, Frankrijk;
  • of via het contactformulier

Maison Theophile LeClerc zet zich in voor de vertrouwelijkheid en bescherming van uw gegevens.
Voor meer informatie worden gebruikers uitgenodigd om het privacybeleid te raadplegen dat beschikbaar is op de site.

 


 

6.Wijzigingen in de wettelijke vermeldingen

Maison Theophile LeClerc behoudt zich het recht voor om deze juridische kennisgevingen op elk moment te wijzigen, met name om rekening te houden met eventuele juridische, jurisprudentiële, redactionele, functionele en /of technische wijzigingen. De meest recente versie is online beschikbaar. Elke raadpleging van de site na publicatie van de gewijzigde juridische kennisgevingen impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door laatstgenoemde van de nieuwe juridische kennisgevingen.

 


 

7.Toepasselijk recht

Op de site is het Franse recht van toepassing.