Verkoopvoorwaardenerms

Geldig vanaf 1 mei 2019 – laatste update: 2020/03/20

 

 

ARTIKEL 1 : DEFINITIES

In het kader van de huidige algemene verkoopvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenissen, zowel in het enkelvoud als in het meervoud:

 • « Klant » : verwijst naar de natuurlijke of rechtspersoon die een product op de Website www.t-leclerc.com koopt ten persoonlijke titel en niet in zijn of haar professionele hoedanigheid;

 • « Algemene voorwaarden « : zijn de algemene verkoopvoorwaarden waarin de condities en de verkoopvoorwaarden voor de klanten met betrekking tot de producten van Maison Théophile LeClerc worden gedefinieerd;

 • « Account » : is het account van de Klant aangemaakt onder de voorwaarden voorzien in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden die toegankelijk zijn vanaf de Website;

 • « MAISON THEOPHILE LECLERC » : is de firma Maison Théophile LeClerc, een SAS met een kapitaal van 100 000,00 Euro, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer 881 637 656 en met maatschappelijke zetel rue Erlanger 24, 75116 Parijs – FRANKRIJK;

 • « Partijen » : wijst gezamenlijk Maison Théophile LeClerc en de Klant aan;

 • « Website » : verwijst naar de website van Maison Théophile LeClerc, toegankelijk op volgend adres www.t-leclerc.com en waar de klanten producten kunnen kopen. De website omvat de infrastructuur zowel als de inhoud, in het bijzonder teksten, geluiden, stilstaande of bewegende beelden, video’s en databases;

 • « Producten » : verwijst naar de producten die op de Website te koop worden aangeboden.

 

 

ARTIKEL 2 : ONDERWERP – UITVOERBAARHEID

De Algemene Voorwaarden definiëren de condities en de verkoopvoorwaarden van de verkoop van de producten Maison Théophile LeClerc aan de Klanten.

De Algemene Voorwaarden worden systematisch ter kennis van de Klanten gebracht om hen in staat te stellen bestellingen te plaatsen. Ze zijn uitsluitend van toepassing op alle bestellingen van producten die geaccepteerd zijn door Maison Théophile LeClerc en gelden boven alle andere voorwaarden, met uitzondering van de voorwaarden die uitdrukkelijk zijn aanvaard door Maison Théophile LeClerc. Bijgevolg zijn alle andere voorwaarden slechts bindend na schriftelijke bevestiging van Maison Théophile Leclerc.

 

BELANGRIJK : OPMERKING VOOR KLANTEN

ELKE BESTELLING VAN PRODUCTEN OP DE WEBSITE BETEKENT DE UITDRUKKELIJKE, VOORAFGAANDE EN VOLLEDIGE AANVAARDING DOOR DE KLANT VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN. DE KLANT ERKENT EN ACCEPTEERT DAT HIJ GEBONDEN IS AAN ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP DE WEBSITE.

Maison Théophile LeClerc behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, en daarbij ook rekening zal houden met eventuele juridische, van rechtswege, redactionele, functionele en / of technische wijzigingen. De versie van de Algemene Voorwaarden die geldig is, is deze die online beschikbaar is op de dag dat de bestelling geplaatst wordt. Elke bestelling die geplaatst wordt door de klant na publicatie van de gewijzigde Algemene Voorwaarden impliceert de aanvaarding van de laatste nieuwe Algemene Voorwaarden.

 

 

ARTIKEL 3 : AANBIEDINGEN – BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN

3.1- De informatie met betrekking tot de Producten wordt ter beschikking gesteld door Maison Théophile LeClerc via haar catalogi, commerciële documenten en / of is beschikbaar ter inzage op de Website.

Maison Théophile LeClerc stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de visuele weergave van de Producten zo getrouw mogelijk is. Het is echter mogelijk dat de perceptie door de Klant niet exact overeenkomt met de realiteit. In dit geval kan Maison Théophile LeClerc niet verantwoordelijk gesteld worden, aangezien deze visuele voorstellingen geen contractuele waarde hebben.

 

3.2- De productaanbiedingen zijn geldig over de hele wereld met uitzondering van de Verenigde Staten, Brazilië en Australië, gedurende de volledige geldigheidsduur van de catalogi, commerciële documenten en / of zolang ze zichtbaar zijn op de website onder voorbehoud van hun beschikbaarheid op het moment dat de bestelling wordt ontvangen.

Afhankelijk van de verkoop kan de beschikbaarheid van een product echter snel wijzigen,. Maison Théophile LeClerc verbindt zich ertoe om de informatie met betrekking tot de beschikbaarheid van Producten regelmatig bij te werken. Maison Théophile LeClerc kan dan ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor foutieve informatie over de toestand van de voorraad.

In het geval dat een Product niet beschikbaar is na het plaatsen van een bestelling, zal Maison Théophile LeClerc de Klant per e-mail informeren over de nieuwe leverdatum en / of hem een vergelijkbaar Product aanbieden tegen dezelfde prijs. In dit geval heeft de klant de keuze om de voorgestelde nieuwe datum te accepteren en / of de bestelling te annuleren. Maison Théophile LeClerc zal de Klant dan uiterlijk binnen de (14) dagen na zijn annuleringsverzoek zijn tegoed terugstorten.

 

3.3- Maison Théophile LeClerc behoudt zich het recht voor om de lijst met de te koop aangeboden Producten te wijzigen, met name afhankelijk van de beperkingen met betrekking tot de grondstoffen, zonder afbreuk te doen aan de bestellingen geplaatst door de klant.

Bovendien behoudt Maison Théophile LeClerc zich het recht voor om de specificaties, de kenmerken en de inhoud van producten te wijzigen, aangezien de producten kunnen evolueren, als deze wijzigingen het gevolg zijn van de uitvoering van normen, teksten of voorschriften, van toepassing op deze producten. De wijzigingen en / of intrekkingen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving plaatsvinden, ook na het plaatsen van de bestelling van de klant. In een dergelijke situatie zal Maison Théophile LeClerc de Klant op alle mogelijke manieren infomeren. De Klant kan dan een terugbetaling aanvragen of een product kiezen dat vergelijkbaar is met het bestelde product.

 

 

ARTIKEL 4 : ACCOUNT AANMAKEN

4.1- Om een bestelling te plaatsen, kan de Klant, indien hij dat wenst, een account aanmaken door op de toepassing “account aanmaken” te klikken.

Hiervoor moet hij het online registratieformulier invullen.

De Klant verbindt zich ertoe om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over zijn identiteit te verstrekken, in overeenstemming met artikel 6-II van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake vertrouwen in de digitale economie. In het bijzonder verbindt hij zich ertoe geen valse identiteit te creëren die Maison Théophile LeClerc of derden zou kunnen misleiden en hij niet de identiteit van een andere rechtspersoon of natuurlijke persoon misbruikt. De Klant verbindt zich ertoe de door hem meegedeelde gegevens onmiddellijk te actualiseren in geval van wijziging van deze gegevens.

De klant ontvangt vervolgens een e-mail ter bevestiging van zijn aangemaakte account.

 

4.2- In het geval dat de Klant valse, onnauwkeurige, foutieve, verouderde, onvolledige, misleidende informatie verstrekt, kan Maison Théophile LeClerc, onmiddellijk zonder kennisgeving of compensatie, zijn Account opschorten of beëindigen en hem tijdelijke of permanente toegang tot de website weigeren. Bovendien kan de verantwoordelijkheid van Maison Théophile LeClerc op geen enkele manier worden ingeroepen in geval van niet-nakoming en / of gedeeltelijke nakoming van haar verplichtingen in verband met de verstrekking van informatie van deze aard.

 

4.3- Het Account is toegankelijk voor de klant door middel van zijn gebruikersnaam en wachtwoord, die onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid vallen. Deze laatste verbindt zich ertoe ze geheim te houden en ze op geen enkele manier openbaar te maken. Als een onderdeel van de identificatie verloren of gestolen wordt, moet de Klant Maison Théophile LeClerc onmiddellijk op de hoogte stellen, die vervolgens de betreffende identificatie zal annuleren en / of bijwerken. Hij kan ook de functie wachtwoord vergeten of mijn wachtwoord wijzigen gebruiken.

De bescherming van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord van de Klant is uitsluitend zijn persoonlijke verantwoordelijkheid. Daarom is de klant verplicht om aan het einde van elke sessie te verzekeren dat hij daadwerkelijk de verbinding met de website heeft verbroken, zeker wanneer hij de website vanaf een openbare computer bezoekt.

 

4.4- In geval van verlies van zijn wachtwoord heeft de Klant de mogelijkheid om een nieuw wachtwoord aan de vragen door op de link “Wachtwoord vergeten” te klikken.

 

4.5- De geregistreerde Klant kan op ieder moment besluiten om zijn Account te deactiveren op de manier voorzien in artikel 13 van de Algemene Voorwaarden.

 

 

ARTIKEL 5 : BESTELLINGEN

5.1 -Klanten die een bestelling willen plaatsen, garanderen dat ze handelen op persoonlijke basis, 18 jaar of ouder zijn, volledig gerechtigd zijn om de betaalmiddelen te gebruiken en dat deze betaalmiddelen toegang geven tot fondsen die voldoende zijn om alle kosten te dekken die voortvloeien uit de aankoop van de producten.

Maison Théophile LeClerc behoudt zich het recht voor om bestellingen van alle klanten (i) te weigeren in het geval dat aangeduide producten niet beschikbaar zijn, (ii) het bestaan van een geschil tussen de klant en Maison Théophile LeClerc met betrekking tot een eerdere bestelling en / of betaling van facturen van Maison Théophile LeClerc.

 

5.2- Het bestelproces is als volgt:

 • De klant raadpleegt de Producten;
 • Vervolgens :
  • selecteer het (de) gewenste Product(en)
  • maak een account aan of identificeer u als eerder geregistreerd; de aanmaak van een account is optioneel
  • bevestig het facturatieadres en het leveringsadres.
 • De Klant heeft dan toegang tot een overzicht van zijn bestelling, zodat hij de juistheid van de gegevens (bestelde producten, identiteit, leveringsadres, enz. ) kan controleren
 • De klant wordt uiteindelijk geleid om zijn bestelling te bevestigen.

 

5.3- De bestelling wordt pas definitief vanaf de ontvangst en de inning door Maison Théophile LeClerc van de betaling door de klanten zoals voorzien in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden.

Na voltooiing van zijn bestelling wordt er door Maison Théophile Leclerc automatisch een e-mail naar de klant gestuurd ter bevestiging van de bestelling. De bevestiging wordt gestuurd naar het adres dat is opgegeven bij het aanmaken van hun account of bij het bestellen en bevestigen van hun bestelling.

De Klanten kunnen de status van hun bestelling volgen in de rubriek “ Mijn account/Bestellingen” van de Website.

 

 

ARTIKEL 6 : PRIJS

6.1- De geplaatste bestellingen op de Website zijn betalend.

De prijzen van de Producten op de Productinformatie zijn aangeduid in euro, inclusief alle belastingen en exclusief verzendingskosten. De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht van de producten en het land van levering. Ze worden aan de klant gespecificeerd voor de validatie van de bestelling in de samenvatting.

De verzendkosten zijn als volgt:

 • GRATIS VERZENDING VOOR BESTELLINGEN BOVEN 49,99 EURO VOOR HET GROOTSTEDELIJK GEBIED FRANKRIJK EN BELGIE
 • FORFAIT VAN 5 EURO VOOR ALLE BESTELLINGEN IN GROOTSTEDELIJK FRANKRIJK EN BELGIE VOOR BESTELLINGEN MINDER DAN 50 EURO BTW INCLUSIEF
 • VOOR ANDERE REGIO’S, TARIEF COLISSIMO VOLGENS DE CATALOGUS VERZENDING MET OF ZONDER HANDTEKENING : Zie tarieven Colissimo

De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging van het toegepaste tarief kan worden doorberekend in de prijzen van de Producten na de datum van het in voege treden van het nieuwe toepasselijke tarief. Indien nodig zal Maison Théophile LeClerc de Klanten hierover informeren.

 

6.2- Maison Théophile LeClerc behoudt zich het recht voor om de prijzen op de website op elk moment te wijzigen.

In dit geval worden de Producten aan de Klant gefactureerd aan de prijs die van kracht is op de dag dat de bestelling geplaatst wordt.

De prijzen kunnen variëren om commerciële redenen (lanceringsprijs, promoties of solden).

 

 

ARTIKEL 7 : BETALING

7.1 – Betaalmogelijkheden

De bestellingen geplaatst op de Website kunnen betaald worden:

 • Via bankkaart of creditkaart (Visa, Eurocard, Mastercard). Het bankrekeningnummer en de vervaldatum moeten worden ingevoerd op de STRIPE-server, wat de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens garandeert. Er gaan geen bankgegevens van de klanten over de Website. De betaling gebeurt rechtstreeks via de bank.
  Maison Théophile LeClerc heeft geen toegang tot deze gegevens en bewaart ze niet op haar servers. Daarom worden ze voor elke nieuwe transactie opnieuw aan de klanten gevraagd;
 • Via PayPal

 

7.2- Datum van betaling – Ingangsdatum van de bestelling

In het geval van betaling met een bankkaart, wordt de rekening van de klant gedebiteerd voor het bedrag van zijn aankopen op het moment van de validatie van zijn betaling en de bestelling wordt dan definitief.

In het geval van betaling via PayPal wordt de inning gedaan na ontvangst van het geld door Maison Théophile LeClerc. Vanaf deze datum wordt de bestelling definitief en de levertijden berekend.

 

7.3- Verzuim / te late betaling

Bij weigering van een creditcard door de bank of bij weigering van een ander betaalmiddel, is de bestelling niet definitief en is het aan de klant om contact op te nemen met Maison Théophile LeClerc om zijn bestelling alsnog op een andere manier te betalen. Bovendien behoudt Maison Théophile LeClerc zich, in voorkomend geval, het recht voor om de bestelling zonder enige aansprakelijkheid te annuleren.

 

7.4 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

Maison Théophile LeClerc blijft eigenaar van de geleverde producten tot de effectieve inning van de totale prijs, interesten en bijhorigheden volgens de voorwaarden voorzien in artikels 2367 tot 2372 van het burgerlijk wetboek.

DE LEVERING VAN EEN ZEKERHEID DIE EEN VERPLICHTING TOT BETALING SCHEPT, IS GEEN BETALING IN DE ZIN VAN DEZE CLAUSULE. DE NIET-BETALING VAN EEN VAN DE VERSCHULDIGDE DATA OF VAN EEN DEEL VAN DE PRIJS KAN LEIDEN TOT HET OPEISEN VAN DE VERKOCHTE PRODUCTEN ZONDER DAT EEN VOORAFGAANDE INGEBREKESTELLING NODIG IS.

DE BOVENSTAANDE BEPALINGEN ZULLEN GEEN BELEMMERING VORMEN, VANAF DE LEVERING VAN DE PRODUCTEN, TOT DE OVERDRACHT AAN DE KLANT VAN DE RISICO’S VAN VERLIES EN / OF BEPALING VAN DE VERKOCHTE PRODUCTEN EN OOK DE SCHADE DIE ZE KUNNEN VEROORZAKEN;

MET UITZONDERING VAN ZIJN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID, VERPLICHT DE KLANT ZICH OM ONMIDDELLIJK Maison Théophile LeClerc TE INFORMEREN VAN ENIG FEIT DAT HEM DE BESCHIKKING OVER PRODUCTEN IN HUN GEHEEL ONTNEEMT.

 

 

ARTIKEL 8 : LEVERING VAN DE PRODUCTEN

8.1- Leveringswijze

De Producten die besteld zijn door de Klant worden geleverd door COLISSIMO op het opgegeven adres bij de bestelling.

Maison Théophile LeClerc herinnert klanten eraan dat:

 • Het opgegeven leveringsadres (dat kan verschillen van het facturatie adres) moet correct zijn en alle details bevatten die nodig zijn voor een correcte levering;
 • Elke nieuwe levering als gevolg van een fout in de informatie die nodig is voor levering, zoals het leveringsadres, de plaats van levering, de toegankelijkheid van de plaats en / of de afwezigheid van de klant, is voor rekening van de klant. Bovendien behoudt Maison Théophile LeClerc zich, indien nodig, het recht voor om de bestelling te annuleren.

 

8.2 Leveringstermijnen

De leveringstermijn kan aan de klant meegedeeld worden op het moment van de afronding van de bestelling en in de bevestigingsmail die naar hem wordt verzonden.

Bij gelijk welke bestelmethode, wordt eraan herinnerd dat de levertijden beginnen te lopen vanaf de dag dat de bestelling definitief wordt.

In het geval dat de Klant een bestelling plaatst van Producten die op verschillende data kunnen geleverd worden, zal de levertijd gebaseerd zijn op de langste termijn.

 

 8.3 – Vertragingen – leveringsfouten

In geval van te late levering (binnen dertig (30) dagen na bestelling) wordt de klant gevraagd om Maison Théophile LeClerc op de hoogte te brengen..

Bovendien, in geval van vertraging van de levering en / of beschikbaarheid van de Producten in vergelijking met de aangegeven deadline en zoals bepaald in artikel L.216-2 van de consumentenwet:

 • Indien de levertijd voor de klant op het moment van het plaatsen van de bestelling een essentiële voorwaarde voor de verkoop was of een uitdrukkelijk verzoek van de klant voor het plaatsen van de bestelling, dan kan hij ze annuleren;
 • In andere gevallen kan de Klant Maison Théophile LeClerc gelasten om binnen een redelijke aanvullende termijn zijn verzoek in te willigen en dit per aangetekende brief naar volgend adres:

Maison Théophile LeClerc – SERVICE APRES VENTE – 24 rue Erlanger 75016 Paris - FRANCE

Als Maison Théophile LeClerc zich niet houdt aan de toegekende levertermijn, heeft de Klant de mogelijkheid om Maison Théophile LeClerc (onder dezelfde voorwaarden als die werden gebruikt om de redelijke termijn te verlenen) te informeren van zijn wens om de bestelling te annuleren.

De bestelling wordt dan als afgehandeld geacht zodra Maison Théophile LeClerc, via schriftelijke kennisgeving in kennis werd gesteld van deze beslissing, tenzij Maison Théophile LeClerc de bestelling ondertussen heeft uitgevoerd.

Als de Klant de Producten na zijn annuleringsverzoek ontvangt, dient hij ze te weigeren, met vermelding “geweigerd wegens annulering levertijd”.

Maison Théophile LeClerc vergoedt de Producten en de retourkosten indien nodig, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de bestelling door de Klant is opgezegd.

Als de vertraging van de levering wordt veroorzaakt door overmacht in de zin van de jurisprudentie van de Franse rechtbanken, zal Maison Théophile LeClerc de klant via mail informeren dat zijn annuleringsverzoek niet uitgevoerd kan worden.

De klantenservice van Maison Théophile LeClerc is gesloten voor jaarlijks verlof van 1 augustus tot 20 augustus. Elke bestelling die meer dan 3 werkdagen voor het jaarlijks verlof wordt verzonden, zal behandeld worden wanneer de klantendienst terug opent.

 

8.4 – Verpakking van Producten

De producten zijn zodanig verpakt zodat ze voldoen aan de geldende transportnormen en optimaal beschermd worden. Er wordt gevraagd aan de klant dezelfde normen na te leven bij het retourneren van een product na de annulering van zijn bestelling en / of de uitoefening van het herroepingsrecht.

 

8.5 Opvolging van de levering / levering van de producten

De geregistreerde Klant kan op elk moment de status van zijn bestelling op de Website raadplegen door naar zijn Account of de Colissimo-trackingwebsite te gaan. Zo kan de klant de verwerkingsstatus van zijn bestelling zien, maar ook de status van verzending of levering van zijn producten.

 

8.6 – Productverificatie

Elke levering wordt geacht te zijn gedaan van zodra de Producten ter beschikking van de klant zijn gesteld.

Onverminderd de termijn waarover de Klant beschikt in het kader van zijn herroepingsrecht zoals voorzien in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om de zendingen bij aankomst te controleren en om eventuele voorbehouden en claims te maken die gerechtvaardigd lijken, of zelfs om het pakket te weigeren, indien het waarschijnlijk geopend is of indien het duidelijke tekenen van beschadiging/verderf vertoont.

De genoemde voorbehouden en klachten moeten worden gestuurd naar Maison Théophile LeClerc:

Binnen drie (3) werkdagen na de levering van de Producten.

In dit schrijven moet de Klant rechtvaardigen wat de afwijkingen zijn vergeleken met de realiteit.

Als niet-naleving wordt geconstateerd en Maison Théophile LeClerc ermee instemt het Product terug te nemen , wordt hetzelfde Product door Maison Théophile LeClerc verzonden, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Anders kan de klant de annulering en terugbetaling van zijn bestelling vragen of het recht hebben op een ander product aan dezelfde prijs.

 

 

ARTIKEL 9 : HERROEPINGSRECHT

9.1 – Principe

Overeenkomstig artikel L.221-18 van de Consumentenwet, heeft de Klant een herroepingstermijn van veertien (14) dagen vanaf de dag van de ontvangt van de producten om de producten te retourneren zonder rechtvaardige redenen, of om een vergoeding te betalen.

Anderzijds, in toepassing van artikel L.221-28 van de Consumentenwet, is de herroepingstermijn uitgesloten met name voor verzegelde producten bij levering die om hygiënische redenen of ter bescherming van de gezondheid niet kunnen worden geretourneerd zoals cosmetische producten.

 

9.2- Uitoefening van het herroepingsrecht

Verzoeken tot intrekking kunnen worden gedaan:

Maison Théophile LeClerc zal de Klant een ontvangsbevestiging sturen van zijn verzoek tot terugtrekking / herroeping.

 

9.3- Gevolgen van de uitoefening van het herroepingsrecht

De Producten waarvoor het herroepingsrecht is uitgeoefend, moeten door de Klant intact en compleet (inclusief accessoires, verpakking, instructies, aangeboden stalen en andere bijhorende items) worden geretourneerd, voldoende beschermd, naar Maison Théophile LeClerc – SERVICE APRES VENTE – 24 rue Erlanger 75016 Paris – FRANCE uiterlijk binnen de veertien (14) dagen na het verzoek tot intrekking. In geval van waardevermindering als gevolg van andere manipulaties dan die welke nodig zijn om de aard en /of kenmerken van het product vast te stellen, kan de Klant verantwoordelijk worden gesteld.

De kosten van de retourzending en de risico’s verbonden aan het retourneren zijn voor rekening van de Klant.

Maison Théophile LeClerc zal de Producten waarvoor het herroepingsrecht is ingeroepen zo spoedig mogelijk en uiterlijk veertien (14) dagen na de datum waarop zij door de Klant op de hoogte zijn gesteld van de bereidheid tot herroeping, terugbetalen en, indien van toepassing, de verzendkosten in rekening brengen. De datum van terugbetaling kan worden uitgesteld tot het moment dat Maison Théophile LeClerc het Product ontvangt of totdat de Klant aan Maison Théophile LeClerc het bewijs van verzending van het Product heeft geleverd, waarbij de gekozen datum de datum van het eerste van deze feiten is.

Maison Théophile LeClerc is niet verplicht de extra kosten te vergoeden die voortvloeien uit de keuze van de klant om een duurdere leveringsmethode te gebruiken dan de standaard leveringsmethode die door Maison Théophile LeClerc wordt aangeboden.

De terugbetaling vindt plaats via dezelfde betaalmethode die door de Klant wordt gebruikt bij de bestelling tenzij de Klant uitdrukkelijk akkoord gaat met het gebruik van een andere betalingsmethode.

 

 

ARTIKEL 10 : GARANTIES BETREFFENDE HET GAMMA ACCESSOIRES VAN T.LECLERC

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen (artikel L.217-4 van de Consumentenwet en 1641 van het burgerlijk wetboek, weergegeven in de bijlage), genieten klanten van wettelijke garanties van conformiteit en verborgen gebreken voor bestellingen die op de website worden geplaatst.

De klant wordt geïnformeerd als hij handelt op basis van de wettelijke garantie van overeenstemming:

 • Dat hij een periode van twee (2) jaar heeft om te handelen vanaf de levering van het Product;
 • Dat hij kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het Product, met inachtneming van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L.217-9 van de Consumentenwet;
 • Dat hij is vrijgesteld om het bewijs te leveren het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van het Product gedurende de vierentwintig (24) maanden na levering van het Product.

Deze wettelijke garantie is van toepassing onafhankelijk van commerciële garanties op de Producten. Er wordt aan herinnerd dat de Klant kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte toe te passen, in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek en dat hij in dit geval kan kiezen tussen het besluit tot verkoop of een korting van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Elk verzoek onder wettelijke garantie moet worden gericht aan Maison Théophile LeClerc – SERVICE APRES VENTE – 24 rue Erlanger 75016 Paris - FRANCE

Als wettelijke garanties worden gebruikt, moeten de producten in hun volledig staat worden geretourneerd (met accessoires, verpakking, instructies, evenals de aangeboden stalen en ander gerelateerde items). De verzendkosten worden aan de klant vergoed op basis van de gefactureerde prijs en de retourkosten worden vergoed op vertoon van de bewijsstukken.

Deze bepalingen ontnemen de Klant in ieder geval niet het voordeel van zijn herroepingsrecht, zoals vastgelegd in de bepalingen van artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.

De garantie van de Verkoper dekt volgende gevallen niet:

 • abnormaal gebruik of onjuiste behandeling van de Producten;
 • overmacht;
 • installaties die niet voldoen aan de specificaties van de Leverancier;
 • commercieel of collectief gebruik ;
 • Reparatie of modificatie uitgevoerd door derden niet goedgekeurd door de Leverancier.


 

 

ARTIKEL 11 : VERANTWOORDELIJKHEID

De aangeboden Producten voldoen aan de Franse wettelijke en reglementaire bepalingen.

Bijgevolg kan de verantwoordelijkheid van Maison Théophile LeClerc op geen enkele manier worden aangegaan in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het Product wordt geleverd.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor het verifiëren van de mogelijkheid om de Producten te importeren en / of te gebruiken in het leveringsgebied, niet onderworpen aan de Franse regelgeving.

 

 

ARTIKEL 12 : INTELLECTUELE EIGENDOM

Bepaalde elementen (met name redactionele, illustraties, studies en video’s) die op de Website verschijnen, worden beschermd door de wetten met betrekking tot intellectuele eigendom, en in het bijzonder copyright, en zijn zij exclusief eigendom van Maison Théophile LeClerc en / of de leveranciers.

Bovendien zijn de merken, logo’s, afbeeldingen en animaties op de website exclusief eigendom van Maison Théophile LeClerc en / of de leveranciers.

Er wordt overeengekomen dat de Algemene Voorwaarden geen overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van Maison Théophile LeClerc tot gevolg hebben met betrekking tot de elementen van intellectuele eigendom die op de Website kunnen worden geïmplementeerd.

Het is voor de Klanten verboden om reproductie of exploitatie van studies, video’s, merken, logo’s of kortom inhoud van de Website te gebruiken. Men dient de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Maison Théophile LeClerc te vragen.

 

 

ARTIKEL 13 : DESACTIVATIE VAN EEN REKENING

De registratie op de Website kent geen tijdslimiet. Het geregistreerde Klantenaccount blijft actief zolang het geregistreerd is op de Website.

De Klant heeft de mogelijkheid om zonder redenen zijn account op de Website te onderbreken door een verzoek tot deactivering van zijn account te sturen naar Maison Théophile LeClerc via het Contactformulier. Er kan om een kopie van zijn identiteitsbewijs gevraagd worden om elk risico op identiteitsdiefstal te voorkomen.

 

 

ARTIKEL 14 : TOEGANG TOT DE WEBSITE

De website is toegankelijk zeven (7) dagen op zeven (7) en vierentwintig uur (24) op vierentwintig (24).

Maison Théophile LeClerc verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de Website operationeel te houden in het kader van een middelenverbintenis. Vanwege de aard van het internet garandeert Maison Théophile LeClerc echter geen garantie voor de werking en toegang tot de website zeven (7) dagen op zeven (7) en vierentwintig uur (24) op vierentwintig (24).

Maison Théophile LeClerc behoudt zich het recht voor om de werking van de Website en / of de toegang tot het account op elk moment te onderbreken, met of zonder kennisgeving, met name om correctief en progressief onderhoud van de website te garanderen, of om de inhoud of presentatie te wijzigen. Voor zover mogelijk informeert Maison Théophile LeClerc de Klant vooraf aan dergelijk onderhoud.

Bovendien wordt de Klant geïnformeerd dat de toegang tot de Website kan worden onderbroken buiten de wil van Maison Théophile Leclerc om. Maison Théophile LeClerc kan daarom geen constante toegang tot de Website en / of het account garanderen.

 

 

ARTIKEL 15 : VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het browsen op de Website moet de klant persoonlijke gegevens geven.

De bepalingen met betrekking tot dit gedeelte zijn beschikbaar in het privacybeleid van de Site.

De verzamelde gegevens worden door Maison Théophile LeClerc gebruikt voor de doeleinden en voor de duur voorzien in het vertrouwelijkheidsbeleid. Ze zijn bedoeld voor de diensten van Maison Théophile LeClerc en haar dienstverleners voor het uitvoeren van bestellingen.

In overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 en Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, hebben klanten recht op toegang, wijziging, rectificatie, beperking, overdraagbaarheid en verwijdering van gegevens over hen.

Voor elk verzoek kan de klant contact opnemen met Maison Théophile LeClerc:

Per post Maison Théophile LeClerc – SERVICE NA VERKOOP – 24 rue Erlanger 75016 Paris – France

Via het Contactformulier..

Maison Théophile LeClerc zet zich in voor de vertrouwelijkheid en de gegevensbescherming.

 

 

ARTIKEL 16 : TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN

16.1- De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving

Wanneer er zich een probleem voordoet, moet de klant eerst contact opnemen met de klantenservice via het Contactformulier om een minnelijke schikking te treffen.

16.2- Overeenkomstig de bepalingen van de Consumentenwet met betrekking tot de minnelijke schikkingen van geschillen, hebben Klanten de mogelijkheid om een bemiddelaar in te schakelen.

 


 

BIJLAGEN

DROIT DE RÉTRACTATION

Article L.221-18 du Code de la consommation

« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L.221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien ».

 

Article L.242-3 du Code de la consommation

« Est nulle toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation défini à l’article L.221-18 ».

 

Article L.221-20 du Code de la consommation

« Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L.221-18.

Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, ledélai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le;consommateur a reçu ces informations ».

 

Article L.221-21 du Code de la consommation

« Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L.221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.

Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable ».

 

Article L.221-22 du Code de la consommation

« La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 221-21 pèse sur le consommateur ».

 

Article L.211-23 du Code de la consommation

« Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L.221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.

Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° de l’article L.221-5. ».

 

Article L.221-24 du Code de la consommation

« Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.

Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel ».

 

Article L.242-4 du Code de la consommation

« Lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.221-24, de 5% si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10% si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20% si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50% entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal ».

 

Article L.221-25 du Code de la consommation

« Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L.221-4 commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L.221-18, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement.

Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L.221-4 dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; Ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.

Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° de l’article L.221-5 ».

 

Article L.221-26 du Code de la consommation

« Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n’est redevable d’aucune somme si :

1° Le professionnel n’a pas recueilli son accord préalable exprès pour l’exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;

2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L.221-9 et L.221-13 ».

 

Article L.221-27 du Code de la consommation

« L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.

L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25 ».

 

Article L.221-28 du Code de la consommation

« Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :

1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;

2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;

3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;

4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;

5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé ;

6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles ;

7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;

8° De travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence ;

9° De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;

10° De fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine, sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications ;

11° Conclus lors d’une enchère publique ;

12° De prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;

13° De fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ».

 

GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ

Article L.217-4 Code de la consommation

« Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

 

Article L.217-5 Code de la consommation

« Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
– s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
– s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;

2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

 

Article L.217-12 Code de la consommation

« L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

 

Article L.217-16 Code de la Consommation

« Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.

Cette période court à compter de la demande d’intervention de l’acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention ».

 

GARANTIE DES VICES CACHÉS

Article 1641 Code civil

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

 

Article 1648 alinéa 1er Code civil

« L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».